Mål

Generella mål

ln2C-projektet syftar till att underlätta och fostra tidig och effektiv integration av TLM i arbetsmarknaden, specifikt inom byggsektorn, genom en integrerad upplärning, som främst fokuserar på att öka deras kunskaper i värdlandets språk och nätverk med arbetsgivare, i fyra projektpartnerländer (Cypern, Grekland, Spanien och Sverige).

Specifika mål

  1. Öka medvetenheten och främja ln2C, genom att använda populär media och tillgängliga kanaler.
  2. Använda partnernas tidigare erfarenheter för att identifiera behov på arbetsmarknaden, god praxis och barriärer för effektiv integration av TLM i värdlandets arbetsmarknad inom byggsektorn.
  3. Genomföra en forskningsundersökning i fyra deltagande länder och använda resultaten från den jämförande rapporten för att vägleda utvecklingen av utbildningsmaterial.
  4. Utveckla upplärningsverktyg i en ln2C Utbildningspaket, som ska innehålla läromaterial i terminologisk ordlista, tekniskt ordförråd, hälsa och säkerhet och arbetslagstiftning.
  5. Utveckla 2 flerspråkiga applikationer och ln2C e-plattformen, innehållandes en effektiv databas med allt utbildningsmaterial.
  6. Bygga ett online bedömningsverktyg, som ska utvärdera TLMs lärandekompetens.
  7. Informera arbetsgivare om förmåner med ln2C i TLMs ansträngningar att bli införlivade i arbetsmiljön inom byggsektorn och skapa ett nätverk som länkar samman Arbetsgivare och TLM. Visa upp ln2C genom workshops och organisera en Europeisk konferens. .