Artiklar

“Så fick nyanlända anställningar i byggbranschen”

SH Bygg har sedan 2016 samarbetat med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen kring ett integrationsprojekt i syfte att hjälpa nyanlända in i byggbranschen

Link

“Byggjätten fick fler kvinnor att söka sig till branchen”

För att få in fler kvinnor i branschen startade Skanska ett lärlingsprogram där deltagarna erbjuds lön och anställning från dag ett. Nu blir det en nationell satsning. 2019-10-28, Ny teknik TT

Link

“Machokulturen i byggbranschen hindrar samarbete”

Byggbranschen behöver ta klivet in i framtiden, förbättra ledarskapet och bygga bort inneboende machokultur. Det menar KTH-professorn Tina Karrbom Gustavsson som vill se en ökad satsning på ledarskap och multidisciplinär kompetens i ingenjörsutbildningarna. 2020-02-02, Charlotte Delaryd, Ny teknik

Link