Στόχοι

Γενικοί Στόχοι

Το έργο In2C στοχεύει στην διευκόλυνση και στην ενθάρρυνση έγκαιρης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσης ΥΤΧ στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης, εστιασμένου κυρίως στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην γλώσσα της χώρας φιλοξενίας τους και στην δικτύωσή τους με εργοδότες στις τέσσερις χώρες των εταίρων της κοινοπραξίας (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία)

Ειδικοί Στόχοι:

 1. Ενημέρωση σχετικά με τους στόχους του In2C και ευαισθητοποίηση του κοινού, χρησιμοποιώντας δημοφιλή μέσα ενημέρωσης και διαθέσιμες διόδους επικοινωνίας.
 2. Αξιοποίηση της εμπειρίας των εταίρων για τον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς, των «καλών πρακτικών» και των εμποδίων που παρουσιάζονται στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΥΤΧ στο εργατικό δυναμικό των φιλοξενούντων χωρών στον κατασκευαστικό τομέα
 3. Διεξαγωγή έρευνας στις 4 μετέχουσες χώρες και αξιοποίηση των επί μέρους εκθέσεων για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
 4. Ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης σε ένα «Εκπαιδευτικό πακέτο του IN2C» το οποίο θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό σε ότι αφορά την ορολογία, ένα τεχνικό λεξικό, την εργασιακή νομοθεσία και τη νομοθεσία σχετικά με ζητήματα υγείας και ασφάλειας εργασίας
 5. Ανάπτυξη δύο πολύγλωσσών εφαρμογών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του In2C που θα περιέχει μια αποτελεσματική βάση δεδομένων με όλο το εκπαιδευτικό υλικό
 6. Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου αξιολόγησης, το οποίο θα αξιολογεί την ικανότητα μάθησης των TCN.
 7. Ενημέρωση των εργοδοτών σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το In2C στην προσπάθεια των ΥΤΧ να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας του κατασκευαστικού τομέα. Δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδέει τους εργοδότες με τους ΥΤΧ. Παρουσίαση του In2C σε εργαστήρια, διοργάνωση ευρωπαϊκού συνεδρίου.
   
  .