In2C Training Package for TCNs

Dokumentet "Läromedel om Hälsa och Säkerhet" innehåller utbildningsinnehåll i hälsa och säkerhet (H&S) för yrkesverksamma inom byggsektorn. Det har utvecklats inom programmet för In2C-projektet: integration av tredjelandsborgare (TLM) i byggsektorn (AMIF-2017-AG-INTE-04).