Relevanta Projekt

Arbetsförmedlingen, Stöd och matchning

Stöd och matchning är för dig som behöver intensivt och anpassat stöd när du söker jobb. Du får hjälp av en handledare från någon av våra leverantörer. Handledaren stöttar dig på din väg till jobb eller studier.

Link

Integrationsprojektet Tillsammans

Under 2016 har projektet Tillsammans genomförts i syfte att skapa sammanhang och integration

https://www.shbygg.se/nyheter/integration/