Relevanta Webbplatser

Arbetsrättens lagar

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal.

https://www.mi.se/forhandling-avtal-2/om-arbetsrattsliga-lagar/ 

Rådet för integration i arbetslivet (Ria)

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har bildats av arbetsmarknadens organisationer för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar därigenom för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.

http://integrationiarbetslivet.se/