Böcker

Inspiration för integration

En ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder. I rapporten jämför Patrick Joyce politiken för arbetsmarknadsetablering i Sverige med den politik som förs i fyra länder med liknande förutsättningar: Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Av Finansdepartementet 2017

Olika kön, olika lön

En ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden 2017, Norstedts Juridik AB

Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya och skärpta krav på aktiva åtgärder för likabehandling och avseende lönekartläggning. I denna bok behandlas regelverket kring likabehandling och skyddet mot diskriminering i arbetslivet i de olika lagarna. Av Tommy Iseskog, IJK förlag 2016.

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen, med kollektivavtal mellan starka partsorganisationer på arbetsmarknaden, brukar ses en central förklaring till att Sverige kunnat kombinera hög levnadsstandard med jämn inkomstfördelning. Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger, Dialogos Förlag 2019