SONAT

 

För att få dina förvärvade färdigheter erkända måste du lämna in tre bedömningstester om teknisk ordförråd, hälsa och säkerhet och arbetslagstiftning inom byggsektorn.

Efter avslutad bedömning kommer ett certifikat att utfärdas i varje kategori, som kan laddas upp i ditt EU -färdighetsprofilverktyg för TCN: er.

Kontakta den ansvariga partnern i varje land för att få länkarna till SOnAT. Se kontaktuppgifter per land här