Εκπαιδευτικό Υλικό In2C

In2C Training Package for TCNs

Το έγγραφο με τίτλο «Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την Υγιεινή & Ασφάλεια στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια (Υ&Α) για τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα. Έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος In2C: ‘Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στον κατασκευαστικό τομέα (AMIF-2017-AG-INTE-04)

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.