Σχετικά Websites

Έλεγχος μισθών και εργασιακών συνθηκών - Ελλάδα

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στις κατασκευές για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμους συνδέσμους και επαφές εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων έτοιμοι να τους βοηθήσουν και να τους υποστηρίξουν σε περίπτωση ανάγκης.

Link

ILO

Πύλη Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας - Ελληνικό Τμήμα

Link

ΕΟΠΠΕΠ

Επίσημη πύλη του ΕΟΠΠΕΠ που είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικής Καθοδήγησης

https://www.eoppep.gr 

ΓΣΕΕ

Επίσημη πύλη του ΓΣΕΕ, είναι ο κύριος συνδικαλιστικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα

https://gsee.gr 

Ομοσπονδία κατασκευαστών και συναφή επαγγέλματα της Ελλάδας

Επίσημη πύλη της Ομοσπονδίας κατασκευαστών και συναφών επαγγελμάτων της Ελλάδας

http://www.omospondiaoikodomon.gr 

Οργανισμός Διαμεσολάβησης της Ελλάδας

Επίσημη πύλη του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας της Ελλάδας

http://www.omed.gr 

UNTC

Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις μεταφορές και την επικοινωνία

Link

ΚΕΠΕΑ

Κέντρο πληροφοριών για τους εργαζόμενους και τους άνεργους της ΓΣΕΕ, είναι ο κύριος συνδικαλιστικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα

https://www.kepea.gr/ 

Φορολογική νομοθεσία

Πύλη της νομικής εταιρείας Taxlaw με πληροφορίες για την εργασία και την απασχόληση στην Ελλάδα

Link

Ελληνική νομοθεσία

Πύλη με πληροφορίες σχετικά με την εργατική νομοθεσία στην Ελλάδα

http://greeklawdigest.gr/topics/employment 

Πύλη Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Πύλη του Ελληνικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με πληροφορίες σχετικά με τις άδειες διαμονής

http://immigration.gov.gr/immigration 

Διεθνής προστασία στην Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή προστασία, σύμφωνα με το νόμο, το καθεστώς πρόσφυγα (που χορηγεί άσυλο) και το καθεστώς επικουρικής προστασίας στην Ελλάδα

https://refugees.gr/asylum-en/ 

Άσυλο στην Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα

http://asylo.gov.gr/en/?page_id=84