Videoklipp

Arbetsorsakade besvär 2018

En tredjedel, 28 procent, av Sveriges drygt 5 miljoner sysselsatta har upplevt besvär till följd av arbetet. Kvinnor har i högre utsträckning arbetsorsakade besvär än män.

Link