Σχετικά Websites

Lingio app

Dictionary for construction

Link

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΩΤΗ

Link

Εργαλεία για την αφαίρεση μόνωσης

Κατάλογος εργαλείων για την αφαίρεση μόνωσης

Link

Ποια εργαλεία χρειάζομαι για εργασία ικριώματος

Τα ικριώματα κατασκευάζονται ως πλατφόρμα εργασίας σε περιοχές πολύ υψηλές που δεν μπορούν να φτάσουν από συμβατικές μεθόδους, όπως μια σκάλα. Το ικρίωμα έχει τέσσερα βασικά μέρη: τις σανίδες, τις ράβδους, το πλαίσιο και τους συνδετήρες. Για τη συναρμολόγηση ικριωμάτων, το άτομο χρειάζεται κάποια γενικά εργαλεία. Τα περισσότερα ατυχήματα σκαλωσιάς συμβαίνουν επειδή το ικρίωμα συναρμολογήθηκε λανθασμένα, σύμφωνα με τη Διοίκηση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Link

Λίστα εργαλείων κατασκευής για οικοδομικές εργασίες

Παρέχεται λίστα εργαλείων κατασκευής για οικοδομικά έργα όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ισοπέδωση, ξυλουργικές εργασίες, εργασίες σε δάπεδα, έργα με πλάκες, κτίσιμο, σοβάτισμα κ.λπ.

Link

Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) κτίστη

Το ΜΑΠ είναι σχετικά παρόμοια σε όλη την οικοδομική βιομηχανία. Οι πλινθοκτιστές δεν φορούν πάρα πολλά για την πλειοψηφία της ημέρας, οι χαλύβδινες μπότες και τα γάντια προθέρμανσης είναι αρκετά. Πολλοί επαγγελματίες απαιτούν ρούχα υψηλής ορατότητας μαζί με ένα σκληρό καπέλο. Βεβαίως η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου απαιτεί προστασία αυτιών και ματιών, ακόμη και προστατευτική μάσκα.

Link

Κτίσιμο με τούβλα

Οικοδομικά υλικά

Link

Εργαλεία κτίστη

Εργαλεία κτίστη και η χρήση τους

Link

Κιτ εργαλείων κτίστη

Μια λίστα με τα εργαλεία, πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται και να συντηρούνται σωστά

Link