Βιβλία

Η µαστορική ορολογία της οικοδοµικής - Ελλάδα

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν συγκεντρωμένα στοιχεία της ιδιαίτερης διαλέκτου, που χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν οι εμπλεκόμενοι στο οικοδομικό «γίγνεσθαι» στις μεταξύ τους συνεννοήσεις και συνομιλίες, τη μαστορική γλώσσα (την «argot») της οικοδομικής., Αγγελική Ι. Τριανταφύλλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α.Π.Θ., 2014.

Link

Εργαλεία και εξοπλισμός - Ελλάδα

Τα κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμός είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία οποιουδήποτε δημόσιου έργου . Ο εξοπλισμός του εργοταξίου με τα σωστά εργαλεία και εξοπλισμό παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη έγκαιρων και καλών ποιοτικών αποτελεσμάτων.

Link